Vi söker konsult inom fysisk säkerhet för kund inom energisektorn – OBS. Tjänsten är tillsatt.

Uppdragsbeskrivning För att passa för uppdraget innebär det att konsulten ska ha god kunskap om fysisk säkerhet som berör arbetet. Fysisk säkerhet innefattar byggnadstekniska, mekaniska samt tekniska säkerhetssystem så som inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning samt brandfrågor. Vi ser denna roll som senior då frågorna bedöms vara breda och komplexa och där den fysiska säkerheten ska anpassa […]