Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

Underrättelse

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (pdf 672 kB) För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen attmyndigheterna även i fortsättningen […]