OECD föreslår att Sverige tillsätter en Chief Transformation Officer

I dag har energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman tagit emot OECD-rapporten Digital Government Review Sweden. Vid en lansering i Stockholm överlämnade Marcos Bonturi, Director for Public Governance på OECD, den av Sverige beställda rapporten till Anders Ygeman. I rapporten föreslår OECD att Sverige bland annat ska tillsätta en Chief Transformation Officer.