Första hjälpen & D-HLR

Våra instruktörer har lång erfarenhet både från ambulanssjukvård och livräddningssällskap. Med enkla metoder skapar vi förståelse för kroppens funktioner och repeterar de viktigaste åtgärderna vid akuta situationer praktiskt tills deltagarna känner trygghet i att kunna ingripa vid olycksfall eller tillbud. Utbildningen innehåller följande punkter och ämnen.

  • Konstgjord andning 
  • Stoppa blödningar och lägga förband
  • Olika skadetyper
  • Larma och prioritera
  • Cirkulationssvikt och åtgärd
  • Skapa fria luftvägar (Heimlich)
  • Placera personer i stabilt sidoläge
  • Chock och bemötande vid olycksplatser
  • Kontroll av medvetande och andning
  • Hjärt- & Lungräddning och automatisk hjärtstartare (D-HLR)