Avancerade cyberattacker från statliga angripare i andra länder är numera en del av vardagen och syftar bland annat till att stjäla information som har betydelse för Sveriges

säkerhet, eller till att stjäla det som utgör en grundbult för vårt välstånd – vårt kunnande och våra innovationer. Att kunna se dessa angrepp och att bygga ett effektivt skydd mot dem är en nationell säkerhetsfråga.