Anstånd med betalning av skatt

Om du som företagare för tillfället har betalningssvårigheter på grund av corona covid-19 kan du ansöka om anstånd med betalning till Skatteverket. Detta i väntan på ändringar i nuvarande lagstiftning. Du som företagare måst dock kunna visa att du kan betala när anståndet har löpt ut. Tiden för anståndet varierar men sätts i normala fall till två månader. Betalningstiden kan förlängas upp till fyra månader och det kan finnas möjlighet till ytterligare förläningar efter det. 

Läs mer om vad som gäller för anstånden och ansök på Skatteverkets webbplats

Korttidspermittering införs

Om du har anställda och till följd av coronaviruset och covid-19 är hårt pressad kan du få ekonomiskt stöd. Stödet kallas för korttidspermittering. 

Du kan söka stödet från den 7 april 2020 och det kommer gälla retroaktivt från den 16 mars 2020. Stödet söker du via Tillväxtverket som bedömer vilka företag som är i behov av stöd. 

Korttidspermittering innebär att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten. Staten kommer ta 75% kostnaden och den anställda kan få ut upp till 90% av sin lön.

Läs mer på Tillväxtverkets webbplats

Senast uppdaterad 2020-03-16

Finansiellt stöd från Riksbanken

Riksbanken har beslutat att låna ut pengar för att hjälpa företag som drabbas ekonomiskt till följd av coronaviruset. Det är din bank som sedan förmedlar pengarna vidare till dig som företagare.

Riksbanken erbjuder bankerna upp till 500 miljarder kronor som sedan kan förmedlas vidare till dig som driver företag med verksamhet i Sverige.

Läs mer hos Riksbanken

Karensavdraget slopas tillfälligt

För att minska smittspridningen av coronaviruset och covid-19 kommer karensavdraget för sjuklön och sjukpenning tillfälligt tas bort. Det är staten som står för kostnaderna för de tillfälliga reglerna. De nya reglerna gäller från den 11 mars till och med den 11 maj 2020. Du som arbetsgivare ska göra karensavdrag som vanligt. Även du som egenföretagare kommer att kompenseras för en karensdag.

Åtgärden innebär att den anställde i efterhand får söka ersättning för den första dagen i sjukfallet från staten. Ansökan görs retroaktivt till Försäkringskassan. 

Läs mer hos Försäkringskassan

Förslag om tillfälligt avskaffat läkarintyg

Regeringen har föreslagit att kravet på läkarintyg under sjuklöneperioden tillfälligt avskaffas. Förslaget innebär att en medarbetare som är sjuk kan vara hemma från jobbet i upp till 14 dagar utan läkarintyg. För dig som arbetsgivare innebär det att medarbetaren inte behöver lämna läkarintyg till dig.

Läs mer hos Försäkringskassan

Smittbärarpenning

En läkare kan besluta att du inte får arbeta eftersom du är – eller kan vara – smittad av en samhällsfarlig sjukdom, dit coronavirussjukdomen covid-19 räknas. Du kan då ha rätt till ersättning i form av smittbärarpenning.

Det här gäller för aktiebolag

Det här gäller för enskild firma

Planeringsstöd för bortfall av personal och leveranser av varor och tjänster

MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap), har tagit fram ett stöd till myndigheter och företag som handlar om att identifiera vilka verksamheter som måste upprätthållas och vilka som är mindre prioriterade. De har även ett omfattande metodstöd för systematisk kontinuitetshantering.

Läs mer om kontinuitetshantering på msb.se

Begränsade möjligheter till allmänna sammankomster och tillställningar

Regeringen har fattat beslut om att begränsa möjligheten till allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet gäller från 12 mars och begränsningen innebär ett maxantal på 500 deltagare. Informationen uppdateras här när nya besked kommer.

Läs mer om begränsade möjligheter på polisen.se

Utrikedepartentet avråder från att resa utomlands

Utrikesdepartementet avråder från icke nödvändiga resor till alla länder. I länder eller områden där UD sedan tidigare avråder från resor, gäller dessa beslut. Beslut om avrådan togs 14 mars 2020 och avrådan gäller till och med 14 april.

Läs mer på utrikesdeparementets webbplats och följ informationen där

Övrig samlad information från myndigheter

Här finns mer information om det nya coronaviruset och covid-19. Till exempel om hur dina anställda kan skyddas från smitta samt till vilka länder som resor avråds för att minska smittspridningen.

Information från ansvariga myndigheter på krisinformation.se

Vanliga frågor och svar hos Folkhälsomyndigheten

Till samlingssidan om coronaviruset och covid-19 för dig som är arbetsgivare på Arbetsmiljöverkets webbplats