Brottskategori
Signifikant positiv effektBrottsförändring
i procent
Antal studierEffektkommentar
NarkotikabrottJa-20 %6Säkerställd effekt
FordonsbrottJa-14 %23Säkerställd effekt
EgendomsbrottJa-14 %22Säkerställd effekt
VåldsbrottNej29Nära noll – säkerställd
OrdningsstörningarNej6Nära noll – ej säkerställd