Konflikthantering & personlig säkerhet – att hantera otillåten påverkan

Vår utbildning i kommunikation och konflikthantering skapar en bättre självinsikt och kunskaper om hur vi fungerar i stressade och farliga situationer. Vi bygger även förståelse för mänskligt beteende och utmaningarna med hotfulla, farliga eller våldsamma individer. 

  • Vad är kommunikation och hur påverkar vi varandra i vardagen
  • Människan och vår bakgrund
  • Kommunikation och vetenskapliga studier
  • Konflikthantering, hjärnan och beteendemönster under stress
  • Aggressivitet och reaktionsmönster
  • Hot, våld och personlig säkerhet
  • Vad är ett hot
  • Juridik – skyldigheter och rättigheter
  • Självskydd och trygga vardagsrutiner
  • Arbetsmiljö och säker arbetsplats

När utbildningen är klar skall deltagarna med självförtroende och ödmjukhet kunna hantera både stressade, arga, sjuka och farliga personer. Till sin hjälp har de fått en rad verktyg och hjälpmedel som är nyttiga både privat och i arbetslivet. Kursdeltagarna har även grundläggande kunskap om rättigheter och skyldigheter kopplat till övrig arbetsmiljö och systematiskt säkerhetsarbete.