Krisjour & beredskap

Jour dygnet runt alla dagar året om | Ring 010 – 207 9000

Bemakon stödjer vid kriser och incidenter. Med vår långa erfarenhet av kontinuitetsplanering, handlingsplaner, krisjour, beredskapsunderlag och utbildning är vi ett starkt stöd för hela organisationen. 

Vid exempelvis arbetsplatsolyckor, hot, våld eller andra kritiska och oförutsedda händelser har vi omedelbart gått in som stöd för de anställda och företagsledning.

  • Jourtelefon dygnet runt för snabb uppstart av krisorganisation
  • Stödfunktioner och rådgivning vid krishantering
  • Uppföljning och utvärdering av incidenter och händelser

Vi har även möjlighet att remittera vidare till företagshälsovård eller annan vårdinstans.