”Betydelsen av att dra skarpa gränser mellan vad som är militära hot och vad som är civila hot har minskat”