2014 fick Bemakon ett uppdrag av Örebro Kommun att genomföra ett projekt i syfte att vidareutveckla arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på ett antal utvalda verksamheter. 

Resultatet blev praktiskt och fungerande säkerhetskultur som vi nu vidareutvecklat och skapat effektiva metoder för enkelhet, systematik och kostnadseffektivitet. 

Uppdraget innefattade analys och revidering av det systematiska säkerhetsarbetet i personsäkerhetsfrågor på Förvaltningen för Funktionsstöd och förberedande arbete i form av intervjuer av personal och chefer samt besök på samtliga arbetsplatser genomfördes. 

Slutprodukten blev rapport med åtgärdsförslag samt ett antal genomförda pilotutbildningar inom konflikthantering, hot, våld och personsäkerhet. Uppdraget genomfördes i flera moment och olika perioder under tre år (2015-2017) och den sista utbildningen hölls maj 2018 varefter slutrapporten upprättades. 

Efter det har våra metoder utvecklats ytterligare och prövats på fler kommuner, i uppdrag för statliga myndigheter och flera privata företag inom bland annat besöksnäringen. Ett antal workshops har genomförts och skapat praktiska och fungerande modeller för systematiskt säkerhetsarbete och löpande riskinventeringar i syfte att leda till god säkerhetskultur. 

Kommentarerna talar för att vi nådde fram.  

”Detta borde alla göra”
”Det är så enkelt”
”Skönt att vi äntligen gör något som funkar”
”Det här borde vi göra oftare”