Säkerhetspolisen släpper sin årsbok för 2018 – hur föregående år varit ur myndighetens perspektiv och uppdrag.