Seminarier och föreläsningar från Brottsförebyggande rådets nationella konferens om lokalt brottsförebyggande arbete – ”Råd för framtiden”

Inspelat den 3-4 april 2019 på Svenska mässan i Göteborg. Arrangör: Brottsförebyggande rådet.