Digitalt och analogt avlyssningsskydd – TSCM

Genom att svepa igenom lokaler med scanner eller spektrumanalysator detekterar, avbryter eller försvårar man pågående fientlig och otillåten telefon-, data eller rumsavlyssning.

Vid avvikelser bistår vi med att identifiera ansvarsförhållanden och stödjer vid polisanmälan och påföljande utredning. 

Vi erbjuder även rådgivning och konsultstöd vid upprättande av rutiner och införskaffande av utrustning som motverkar otillåten eller fientlig avlyssning och informationsinhämtning.

I vårt erbjudande finns även service med artificiell intelligens som aktivt analyserar omfattande dataflöden inom cloudtjänster och SaaS-applikationer.

Tekniken gör bland annat detta:

  • Lär sig dynamiskt mönster för varje användare, enhet och plattform
  • Identifierar sårbarheter och nya cyberhot
  • Erbjuder autonomt svar för snabba och flyktiga attacker
  • Integrerar med alla stora moln och SaaS-plattformar