Underrättelse & informationsinhämtning | 100:6

Informationsinhämtning och underrättelsearbete i tidigt skede ger möjlighet att identifiera hot och risker vilket skapar tid och möjlighet att eliminera eller minimera risken för skadlig inverkan på er verksamhet. Vid behov utreder vi även extern eller intern brottslighet.

Vid exempelvis nyanställningar, uppköp, fusioner eller försäljning är korrekt, relevant och verifierad information en framgångsfaktor.

Vi har kunskap och vana vid att ta in, bearbeta och analysera relevant och korrekt information. Vår omvärldsbevakning sker i allmänhet men kan också övervaka trender i specifika branscher i synnerhet och kan på så sätt ge våra kunder beslutsunderlag inför viktiga steg i sina verksamheter eller utvecklingsprocesser. Dessa tjänster används bland annat vid rekrytering, bakgrundskontroll och due diligence eller för att säkra den dagliga driften. 

Ur vårt omfattande underrättelsenätverk kan vi söka och inhämta färsk information om ägarskap och koncernförhållanden i över 200 miljoner företag över hela världen. Vi arbetar även med att identifiera information som krävs enligt det tredje direktivet (Europeiska Unionen).

Uppgifter från sanktionslistor och tillsynsmyndigheter, där bland annat CIA och andra brottförebyggande myndigheter samt underrättelseorganisationer finns, är en viktig informationskälla.

Tack vare vårt nätverk kan vi även skapa rapporter med globala koncernstrukturer, information om management och finansdata, sanktionslistor samt information från tillsyningsmyndigheter över hela världen.

Med hjälp av djuplodande intervjuer, fysisk källdrivning och operativa arbetsmetoder för att verifiera eller komplettera uppgifter kan vi leverera beslutsunderlag och information som kan vara avgörande i utredningar, strategiska beslut eller risk- och säkerhetsanalyser.

Vi hjälper er att kontrollera ledningens personliga, affärsmässiga och bolagsmässiga historik och på så vis skapar vi värde och korrekta beslutsunderlag i affärsrelationer, förvärvsprocesser eller andra strategiskt viktiga sammanhang.