Vårt team

Våra konsulter har erfarenhet inom riskanalys, ledarskap, personskydd, utredning, rekrytering, arbetsledning, ekonomisk rådgivning, organisations – och affärsutveckling samt kontinuitetsplanering och krishantering. Därför är vi ett självklart val när våra kunder söker en trygg partner i affärsstöd och strategi.

Vi kommer bland annat från internationella banker, finansinstitut och rekryteringsföretag. Vi har även analytiker med bakgrund från svenska brottsbekämpande myndigheter, underrättelseorganisationer och internationella organ med inriktning på säkerhetspolitik, säkerhetsstrategi och organiserad brottslighet.

I gruppen har vi även legitimerade psykologer med inriktning på rättspsykologi, hot- och riskbedömningar med erfarenhet av gärningsmannaprofilering vid svenska polisen, brottsutredande myndigheter, privata företag och andra säkerhetsorganisationer. 

Våra operatörer och utredare kommer från underrättelseverksamheter, brottsutredande och brottsförebyggande organ, marknads- och säljorganisationer, personskyddsgrupper och journalistkåren.

Geografiskt har vi kunskap från bland annat Västeuropa, Baltikum, Afrika, Mellanöstern samt Asien och inför varje uppdrag handplockas operatörerna och utredarna med bäst lämplighet och erfarenhet.

http://bemakon.se/rekrytering/konsultnivaer-kompetensprofiler-och-erfarenhetskrav/