Säkerhetskoordinator

Vi söker en eller flera partners med funktionen säkerhetskoordinator inför framtida uppdrag. I vårt internationella nätverk har vi nu ett framtida behov av säkerhetspersonal med erfarenhet av att jobba med säkerhetsfrågor runt mediaproduktion och nyhetsteam.

Kontakta oss gärna för dialog och mer information.