Bemakon logga

Security & Risk Management since 1999

‌Security Risk Management

Vi erbjuder skräddarsydda helthetslösningar eller särskilda insatser som hjälper ert företag att identifiera, analysera och hantera strategiska och operativa risker. Vårt mål är att säkerställa er organisations kontinuitet, minimera riskerna samt skydda ert varumärke och affärer.

På Bemakon® förstår vi att säkerhetsarbete är i ständig förändring och kräver kontinuerlig utveckling och innovation. Vårt team av experter kombinerar djupgående kunskap med praktisk erfarenhet för att erbjuda lösningar som är både effektiva och framåtblickande.

Vi är engagerade och skapar långvariga partnerskap med våra kunder och arbetar sida vid sida för att möta dagens och morgondagens utmaningar.

Tillsammans skapar vi en säkrare värld.

‌Säkerhetskultur

Att bygga en stark säkerhetskultur är avgörande för långsiktig framgång. Vi erbjuder systematik och stöd för att höja medvetenheten och engagemanget för säkerhetsfrågor bland era anställda och skapar på så vis en säker och ansvarsfull arbetsmiljö och ett välgrundat verksamhetsskydd. 

‌Samhällssäkerhet & säkerhetsskydd

Med en djup förståelse för nationell säkerhet arbetar vi tätt ihop med myndigheter och andra organisationer för att stärka skyddet av samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet samt bidra till nationell beredskap och resiliens.

Vi är experter på att utveckla och implementera strategier för civilt försvar som stöder samhället i återhämtning och motståndskraft i händelse av kriser, katastrofer eller vid höjd beredskap och ytterst krig.

Bemakon logo

‌Learning & development

Livslångt ärande och relevant kunskap är nyckeln till effektiv säkerhet. Vår utbildningsverksamhet fokuserar på att utveckla kompetenser inom skydd och säkerhet genom kurser, workshops och certifieringsprogram.

Vi rustar er personal med de verktyg och kunskaper som krävs för att navigera tryggt och säkert i en komplex och ombytlig värld.

Kontakta oss

Behöver ni kvalitativt stöd inom säkerhetsområdet och söker en dedikerad och nytänkande samarbetspartner, kontakta oss.

Telefon: +46 (0)10-207 90 00.

 

 

 

 

    Bemakon logga