Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

Brottskategori Signifikant positiv effekt Brottsförändring i procent Antal studier Effektkommentar Narkotikabrott Ja -20 % 6 Säkerställd effekt Fordonsbrott Ja -14 % 23 Säkerställd effekt Egendomsbrott Ja -14 % 22 Säkerställd effekt Våldsbrott Nej – 29 Nära noll – säkerställd Ordningsstörningar Nej – 6 Nära noll – ej säkerställd

Idrotten drabbas av otillåten påverkan som inverkar negativt på föreningsdemokratin

Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport […]