Riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Händelser som sammanför många människor kan under vissa omständigheter ligga till grund för stor smittspridning. Regeringen har på Folkhälsomyndighetens inrådan beslutat att förbjuda offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 500 deltagare. Det handlar till exempel om demonstrationer, föreläsningar, teaterföreställningar, idrottstävlingar, danstillställningar, marknader och mässor. För alla övriga evenemang och sammankomster rekommenderas riskbedömning före genomförandet […]

Säkerhetskultur på enklaste och bästa vis

2014 fick Bemakon ett uppdrag av Örebro Kommun att genomföra ett projekt i syfte att vidareutveckla arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på ett antal utvalda verksamheter.  Resultatet blev praktiskt och fungerande säkerhetskultur som vi nu vidareutvecklat och skapat effektiva metoder för enkelhet, systematik och kostnadseffektivitet.  Uppdraget innefattade analys och revidering av det systematiska säkerhetsarbetet i personsäkerhetsfrågor på […]

Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

Underrättelse

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (pdf 672 kB) För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen attmyndigheterna även i fortsättningen […]

Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

Brottskategori Signifikant positiv effekt Brottsförändring i procent Antal studier Effektkommentar Narkotikabrott Ja -20 % 6 Säkerställd effekt Fordonsbrott Ja -14 % 23 Säkerställd effekt Egendomsbrott Ja -14 % 22 Säkerställd effekt Våldsbrott Nej – 29 Nära noll – säkerställd Ordningsstörningar Nej – 6 Nära noll – ej säkerställd

Idrotten drabbas av otillåten påverkan som inverkar negativt på föreningsdemokratin

Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport […]

Säkerhetspolisen i samarbete med polisen och andra myndigheter ger ut ny handbok i personlig säkerhet.

Genom riskanalyser, aktiva val och medvetna förhållningssätt kan du som är politiskt aktiv värna om din personliga säkerhet. I handboken Personlig säkerhet ges exempel på förebyggande åtgärder och skyddsåtgärder som kan användas för att förhindra eller avstyra hotfulla situationer om de skulle uppstå. Här behandlas allt från hur du kan tänka kring sociala medier till […]

Säkerhetskultur och systematiskt säkerhetsarbete

Vår modell inom systematiskt säkerhets- och arbetsmiljöarbete är beprövad inom besöksnäringen, handel, logistik, säkerhetsbranschen men främst inom vård och omsorg. Modellen kallar vi 7531 och är en praktisk metod för att skapa säkerhetskultur och fungerande organisationer. Vi har nu implementerat modellen i samtliga utbildningsformer och stärker på så vis effekten med en mer verksamhetsnära koppling.