Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

Underrättelse

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (pdf 672 kB) För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen attmyndigheterna även i fortsättningen […]

Årlig rapport om arbetet mot organiserad brottslighet

Den 9 april presenterade Polismyndigheten resultatet av det myndighetsgemensamma arbetet mot organsierad brottslighet under 2018. Sedan 2009 bedriver tolv myndigheter på regeringens uppdrag ett gemensamt arbete för att bekämpa organiserad brottslighet. Arbetet leds av Polismyndigheten. Säkerhetspolisen har bidragit med information som gjort det möjligt för andra myndigheter att lagföra personer. På motsvarande sätt kan andra […]