Världspolitiken präglas mer än på länge av den starkes rätt och brutal maktpolitik. Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett strategiskt vågspel, och utgör en avgörande brytpunkt även för Sveriges och Europas säkerhet. Det framgår av Musts årsöversikt för 2021 som nu publicerats.

Försämrat säkerhetsläge i Europa och i Sveriges närområde – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)