Utbildning till CISO (Chief Information Security Officer) – Informationssäkerhetsansvarig/chef  

UTBILDNINGEN ANORDNAS AV VÅRA UTVALDA PARTNERS. KONTAKT OSS FÖR MER INFORMATION.

Kursen är en fördjupning och borgar för att anpassningen av det systematiska informationssäkerhetsarbetet följer en acceptabel regulatorisk och riskbaserad nivå för att uppnå verksamhetens mål. Efter kursen kommer kursdeltagarna ha kompetenser och färdigheter för att stödja organisationens ledningsgrupp i strategiska och operativa beslut.

Utbildningen sträcker sig över nio dagar och består både av egna studier, workshops och föreläsningar. Avslutningsvis sker individuella eller gruppanpassade examinationer med tillhörande opponering.

Syfte och mål 

Deltagare ska efter kursen kunna 

Deltagare ska efter kursen ha kunskaper om: 

Deltagare ska efter kursen ha färdigheten att: