Krishantering och stabsmetodik

Krisövningar för ledning, hela arbetsplatser eller enskilda avdelningar.

  • Larmövningar testar larmkedjans teknik och arbetsrutiner.
  • Startövningar övar de första kritiska stegen som är avgörande för en god start i krishanteringen.
  • Beslutsövningar tränar ledningsgruppen att inrikta krishanteringen och fatta beslut i svåra situationer.
  • Stabsövningar utvecklar förmågan att skapa struktur i en kaotisk och osäker situation.
  • Kriskommunikationsövningar utvecklar förmågan att hantera press, media och allmänhetens frågor och informationsbehov i ett krisläge.
  • Krishanteringsövningar utvecklar organisationens samlade förmåga att hantera en krishändelse.