Om Bemakon


Vi stödjer vid incidenter eller ökad hotbild som kräver robust ledning och hållbara lösningar men också i kontinuitetsplanering, affärer, förhandlingar eller med kontroll av produktionsprocesser och daglig drift.

Våra uppdrag har bland annat bestått av kvalitetssäkring för verkstadsindustrin, dokumentation och kartläggning inför utbyggnaden av de svenska 4G-näten, risk- och sårbarhetsanalyser, krishantering inom privat och offentlig sektor vid terrorangrepp och extraordinära händelser. 

Vi erhåller även rekryteringstjänster för särskilda befattningar eller säkerhetsklassade arbetsuppgifter.

I våra personsäkerhetsprogram ingår bland annat säkerhetsanalyser, rådgivningar samt åtgärdsplaner och vid behov driver vi även utredningar av intern eller extern brottslighet.

Våra kompetensområden är breda och vårt internationella nätverk bistår företag, organisationer och privatpersoner över hela världen med beslutsstöd, operativ expertis och research.

Vi genomför naturligtvis alla våra uppdrag med strikt sekretess, ödmjukhet och gott självförtroende.