Personsäkerhet

Våra förebyggande åtgärder innefattar sårbarhetsanalyser, klientintervjuer, hotbildsbedömningar, och upprättande av säkerhets- och skyddsprogram i kombination med utbildning och information.

Vid en incident eller ökad hotbild agerar vi systematisk och utifrån en trygg och väl implementerad handlingsplan där vi bedömer situationen utifrån flera faktorer.

Genom att analysera och kartlägga orsak, förmåga och motiv till hotbilden bedömer vi sedan nivån på hotet. Redan i ett tidigt skede vidtar vi åtgärder för att minimera eventuella tillfällen och möjligheter för att hotet skall kunna verkställas.

Vid behov ger våra internationella samarbeten möjlighet till operativa tjänster för att stärka den personliga säkerheten och integriteten ytterligare.