Konsultnivåer – kompetensprofiler och erfarenhetskrav

Vi använder oss av kammarkollegiets kompetensnivåmodell för att stärka och förtydliga kravställningarna i respektive uppdrag.

Kompetensklassningen används vid nedanstående sammanhang:

Konsultnivå 5

Kunskap
Kompetens av högsta rang inom aktuellt område/roll, uppfattas som expert/guru på marknaden.
Erfarenhet
Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning
Har stor vana och erfarenhet av att verka i ledande befattning
Självständighet
Mycket stor 

Konsultnivå 4

Kunskap
Hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom aktuellt område/roll 
Erfarenhet
Har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 års arbete inom aktuellt område/roll.
Ledning
Tar huvudansvar för ledning av större grupp
Självständighet
Mycket stor 

Konsultnivå 3

Kunskap
Hög kompetens inom aktuellt område/roll
Erfarenhet
Arbetat 4-8 år inom aktuellt område/roll, är förebild för andra konsulter på lägre nivå.
Ledning
Tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp
Självständighet
Kan arbeta självständigt 

Konsultnivå 2

Kunskap
Har utbildning inom aktuellt område/roll, viss svårighetsgrad
Erfarenhet
Arbetat 1-3 år inom aktuellt område/roll, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag
Ledning
Kräver arbetsledning
Självständighet
Kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter 

Konsultnivå 1

Kunskap
Nyss genomförd utbildning inom aktuellt område/roll
Erfarenhet
Kortare arbetserfarenhet eller ej vana som konsult
Ledning
Kräver arbetsledning
Självständighet
Kan självständigt utföra enklare uppgifter