7531 | Säkerhetskultur och systematik

Det skall vara lätt att göra rätt! Då byggs säkerhetskultur och systematik.

7.5.3.1 bygger på beprövade teorier och erfarenheter av hur människa, teknik och processer verkligen fungerar. Ett komplett säkerhetsprogram med skalbarhet för dig som vill bedriva ett systematiskt säkerhetsarbete i den dagliga driften, kunna hantera incidenter och olyckor med en välövad organisation och som också skall stå stabil och effektiv vid kris där både personal och ledning ska ha de bästa förutsättningarna. 

RISK- OCH SÅRBARHETSANALYS – MOT STRATEGISKA MÅL

Allt börjar med en fullständig risk- och sårbarhetsanalys där vi genomlyser organisationen, strukturen och de befintliga stöddokumenten. Varje år revideras analysen och vid nya förutsättningar eller behov uppdateras och anpassas 7.5.3.1-programet för de nya strategiska målen. Analysen kopplas sedan till EBITA om så önskas. Detta för att skapa konkret värderingsmodell och rätt prioriteringar. 

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE – LAGKRAV OCH LÖNSAMHET

Därefter värderar vi de viktigaste punkterna och skapar stöddokument och strukturer för att de skall fungera i alla lägen. Både i det löpande systematiska säkerhetsarbetet men även en ovanlig dag på jobbet då tempot ökar och stressen smyger sig på. Med systematik utför vi också medarbetarundersökningar och uppdaterar analyserna på medarbetarnivå. Vi får mätbara resultat och bidrar på så vis till utveckling och lönsamhet.

UTBILDNING OCH ÖVNING – FÖR UTMANANDE SITUATIONER

Med anpassade utbildningar för ledning och medarbetare stärker vi våra kunders strategier och skapar förståelse med tydliga mål genom att bygga kunskap inom hela organisationen. Detta är också förutsättningen för att alla på en arbetsplats skall kunna hantera pressade, stressande eller i värsta fall farliga situationer. 

KRISJOUR OCH BEREDSKAP – DYGNET RUNT OCH SNABB UPPSTART

Metoden stödjer även i krissituationer när det är viktigt med en snabb uppstart av krishanterings- och återställningsarbetet med tillhörande uppföljning. Vi bygger upp er krisorganisation, övar den, och stödjer den efter behov.