Uppdragsbeskrivning

För att passa för uppdraget innebär det att konsulten ska ha god kunskap om fysisk säkerhet som berör arbetet. Fysisk säkerhet innefattar byggnadstekniska, mekaniska samt tekniska säkerhetssystem så som inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning samt brandfrågor. Vi ser denna roll som senior då frågorna bedöms vara breda och komplexa och där den fysiska säkerheten ska anpassa för kundens kärnverksamhet som är inom energisektorn.

Uppdraget avses att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till kunden i det löpande arbete som utförs. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av kunden

Arbetsuppgifter