Uppdragsbeskrivning
Uppdraget avses att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till kunden i det löpande arbete. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av kunden eller Bemakon)

Arbetsuppgifter