Vi har ett antal förfrågningar på uppdrag som vi nu söker konsulter och personal till. Ta kontakt med oss och ansök till våra uppdrag som startar i höst. Så kan du njuta av sommar och semester sen. Vi hörs!

Vårt erbjudande innehåller antingen anställning eller som underkonsult. Kolla in vår lista med vakanser och hör av dig till oss.

Här kommer ett antal exempel på vakanta uppdrag som startar i höst.

Fastighetsförvaltare – nivå 3
Konsult avseende moms – Nivå 5
Lösningsarkitekt Realtidsdataprogrammet – Nivå 3
Senior teknisk resurs, Projekt Elmarknadshubb – Nivå 4
Byggledare mark och kabelinstallation Skanstull-Snösätra och Snösätra-Högdalen- Nivå 3
Biträdande tekniskt stöd för luftledningar
Projektadministrativt stöd för delprojekten tillstånds- och markåtkomst – Nivå 1
Sakkunnig inom AMA – Nivå 3
Projektledare och förvaltningsetablering för avbrottsplaneringssystemet – Nivå 4
Produktions- och Projekteringsledare för bergtunnelprojekt
Processledare/processutvecklare – Nivå 4
Programstöd – Nivå 2
Projektadministrativt stöd för delprojekten tillstånds- och markåtkomst – Nivå 3
Driftsättning inom SCADA/EMS – Nivå 2
Programledare Utökad insamling av realtidsmätvärden – Nivå 4
Systemingenjör för driftövervarkning (SCADA/EMS) – Nivå 2
Informationsarkitekt – Nivå 4
Senior projektledare för Implementation av Svenska kraftnäts Operativa Datalager- Nivå 4
Lönekartläggningskonsult – Nivå 3
Teknisk sakkunnig – Nivå 4
Fastställa behovsbilden för nya 400 kV dubbelledningsstolpar
Kravanalytiker IT-projekt – Nivå 3
Delprojektledare kontrollprogram Anneberg – Skanstull tunnel
Resurser för genomförande av marknadsdialog- Nivå 3
Java Utvecklare (GUI) Spica – Nivå 2
Senior Projektledare komplexa anläggningsprojekt – Nivå 3
BI utvecklare – Nivå 3
Kontors koordinator/Service manager – Nivå 3
Koordinator uppföljning och upphandling fleråriga avtal underhållstjänster – Nivå 3
Analytisk riskbedömare/underwriter
Projektledare för utveckling och implementering av SLA – Nivå 3
Senior projektledare – Förstudie kontorslokaler
Projektledare för ombyggnadsprojekt i kontorslokaler
IT arkitekt – Nivå 2
Domänarkitekt för utveckling av elsystemet – Nivå 4
Inköpare – Nivå 4
IT arkitekt – Nivå 4
Fastighetssamordnare tillfällig vistelse – Nivå 2
Utbildning – Övning elförsörjning större stad i kris
Sakkunnig – Nivå 4
Rådgivare bankgarantier