Försämrat säkerhetsläge i Europa och i Sveriges närområde

Världspolitiken präglas mer än på länge av den starkes rätt och brutal maktpolitik. Rysslands anfallskrig mot Ukraina är ett strategiskt vågspel, och utgör en avgörande brytpunkt även för Sveriges och Europas säkerhet. Det framgår av Musts årsöversikt för 2021 som nu publicerats. Försämrat säkerhetsläge i Europa och i Sveriges närområde – Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Fredagen den 13:e håller Bemakon föreläsning: Omvärld och hotbild – Hur bygger man en stark säkerhetskultur kopplat till det globala och lokala säkerhetsläget för offentlig och privat sektor.

Fredagen den 13:e håller Bemakon föreläsning. Vår säkerhetsexpert Christian S föreläser om säkerhetsläget och vilka utmaningar privat och offentlig sektor står inför. En framtidsspaning med nulägesrapport och dessutom ett antal praktiska verktyg för att etablera en stark säkerhetskultur inom organisationer och verksamheter. Kontakta Fredrik Forell på Lexicon Örebro för mer information och inbjudan.  Anmälan sändes […]

MSB – Motståndskraft. Var fyller näringslivet och privata sektorn en funktion?

MSB överlämnar budgetunderlag. Näringslivets roll i totalförsvaret har tidigare diskuterats och utreds just nu. Hur förbereder sig företag och vilken roll finns att fylla? Bemakon hjälper till och kan stödja företag i att identifiera strategier inför de nya satsningarna inom Svenskt totalförsvar. MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Förutom egna utvecklingsbehov, behöver MSB […]

Lokalsamhällen pressas av antagonistiska hot – Ny rapport från FHS

Våldsbejakande extremister, kriminella gäng och annan organiserad brottslighet utgör ett allvarlig hot mot samhällsviktig verksamhet på lokal nivå. Det konstaterar analytiker och forskare i en kartläggning över hur svenska lokalsamhällen påverkas av antagonistiska hot. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Polismyndighetens Utvecklingscentrum Väst (UC-Väst) och Nationella operativa avdelningen, underrättelseverksamhet (NOA UND) som driver ett […]

MSB – Ny utbildning i totalförsvar

MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Samtidigt släpps en trailer för att marknadsföra webbutbildningen, med budskapet: ”Sverige är värt att försvara – lär dig mer om totalförsvaret”.