Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande

Underrättelse

Regeringen föreslår att kamerabevakningslagen ändras så att Kustbevakningen, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Tullverket får bedriva kamerabevakning utan tillstånd av Datainspektionen. Syftet är att förbättra möjligheten att bekämpa och lagföra brott med hjälp av kamerabevakning. Kamerabevakning i brottsbekämpningen – ett enklare förfarande (pdf 672 kB) För att upprätthålla ett starkt integritetsskydd föreslår regeringen attmyndigheterna även i fortsättningen […]

Kamerabevakningens brottsförebyggande effekter – vad säger forskningen?

Brottskategori Signifikant positiv effekt Brottsförändring i procent Antal studier Effektkommentar Narkotikabrott Ja -20 % 6 Säkerställd effekt Fordonsbrott Ja -14 % 23 Säkerställd effekt Egendomsbrott Ja -14 % 22 Säkerställd effekt Våldsbrott Nej – 29 Nära noll – säkerställd Ordningsstörningar Nej – 6 Nära noll – ej säkerställd