Elitidrotten drabbas av trakasserier och hot, som syftar till att påverka de utsattas handlingar och beslut. I vissa idrottsföreningar händer det att medlemmar försöker att åsidosätta förenings­demokratin, genom att skrämma andra i syfte att påverka hur dessa röstar på årsmöten. Ideella föreningar löper dessutom risk att utnyttjas för ekonomisk brottslighet. Det visar en ny rapport från Brottsföre­byggande rådet (Brå).

Vi utbildar i otillåten påverkan och stärker våra kunder i att bemöta trakasserier, hot, våld och korruption.

Vi utbildar i otillåten påverkan och stärker våra kunder i att bemöta trakasserier, hot, våld och korruption.