FOI har på MSB:s uppdrag tagit fram ytterligare ett typfall som kan användas i planeringen för civilt försvar.

Typfall är beskrivande hotbildsunderlag som speglar olika möjliga situationer och händelseförlopp. FOI har tidigare tagit fram fyra typfall på uppdrag av MSB. Nu har dessa kompletterats med ett femte typfall med ett händelseförlopp som speglar en eskalerande gråzonsproblematik med påtaglig samhällspåverkan men där varken höjd beredskap råder eller synbara militära maktmedel används. Typfallen är öppet tillgängliga och är tänkta att fungera som utgångspunkt i den återupptagna totalförsvarsplaneringen.

De fem typfallen är:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *