MSB – Motståndskraft. Var fyller näringslivet och privata sektorn en funktion?

MSB överlämnar budgetunderlag. Näringslivets roll i totalförsvaret har tidigare diskuterats och utreds just nu. Hur förbereder sig företag och vilken roll finns att fylla? Bemakon hjälper till och kan stödja företag i att identifiera strategier inför de nya satsningarna inom Svenskt totalförsvar. MSB har överlämnat budgetunderlaget för perioden 2021–2023 till regeringen. Förutom egna utvecklingsbehov, behöver MSB […]

Lokalsamhällen pressas av antagonistiska hot – Ny rapport från FHS

Våldsbejakande extremister, kriminella gäng och annan organiserad brottslighet utgör ett allvarlig hot mot samhällsviktig verksamhet på lokal nivå. Det konstaterar analytiker och forskare i en kartläggning över hur svenska lokalsamhällen påverkas av antagonistiska hot. Rapporten har tagits fram på uppdrag av Polismyndighetens Utvecklingscentrum Väst (UC-Väst) och Nationella operativa avdelningen, underrättelseverksamhet (NOA UND) som driver ett […]

MSB – Ny utbildning i totalförsvar

MSB lanserar en ny grundläggande webbutbildning i syfte att öka medvetenheten och kunskapsnivån om totalförsvaret. Samtidigt släpps en trailer för att marknadsföra webbutbildningen, med budskapet: ”Sverige är värt att försvara – lär dig mer om totalförsvaret”.

Säkerhetsutbildning för myndigheter och företag

Strategiskt och operativt säkerhetsarbete i offentlig och privat sektor En framtidssäkrad tredagarsutbildning inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet som omhändertar säkerhetskultur, cybersäkerhet samt kris- och kontinuitetshantering. Vår värld är i ständig förändring och med en teknikutveckling som går fortare och fortare öppnas det upp för nya sårbarheter och hot varje dag. Dessutom är det säkerhetspolitiska läget […]

Säkerhetsskydd kräver kunskap om hotet

Allt fler myndigheter och företag bedriver säkerhetskänslig verksamhet, och riskerar därmed att bli utsatta för angrepp från främmande makt. För att stärka skyddet krävs en helhetssyn på säkerhetsskydd. Hotet kan även komma inifrån, i form av insiders. https://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2019-07-01-sakerhetsskydd-kraver-kunskap-om-hotet.html

Bemakon söker experter inom säkerhetsskydd

Våra uppdragsgivare efterfrågar nu konsultstöd inom säkerhetsskydd. Kompetenser inom informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet i allmänhet. Men kompetenser inom registerkontroll, administration och SUA-handläggning i synnerhet. Dessa uppdrag har korta svarstider så vi ser fram emot en snar återkoppling från dig som är intresserad. Samtliga uppdrag har start i oktober.

Vila i sommar och börja nytt uppdrag hos oss i höst!

Vi har ett antal förfrågningar på uppdrag som vi nu söker konsulter och personal till. Ta kontakt med oss och ansök till våra uppdrag som startar i höst. Så kan du njuta av sommar och semester sen. Vi hörs! Vårt erbjudande innehåller antingen anställning eller som underkonsult. Kolla in vår lista med vakanser och hör […]

Säkerhetskultur på enklaste och bästa vis

2014 fick Bemakon ett uppdrag av Örebro Kommun att genomföra ett projekt i syfte att vidareutveckla arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet på ett antal utvalda verksamheter.  Resultatet blev praktiskt och fungerande säkerhetskultur som vi nu vidareutvecklat och skapat effektiva metoder för enkelhet, systematik och kostnadseffektivitet.  Uppdraget innefattade analys och revidering av det systematiska säkerhetsarbetet i personsäkerhetsfrågor på […]

Vi söker Processledare / processutvecklare – Kompetensnivå 4

UppdragsbeskrivningUppdraget avses att utföras av en resurskonsult (en tjänst som utförs av en Konsult i syfte att ge förstärkning till kunden i det löpande arbete. Utförandet av dessa tjänster leds och styrs av kunden eller Bemakon) Arbetsuppgifter Sätta sig in befintlig övergripande behov och kravbild Identifiera nuvarande processer och dess information  Arbeta med målbild för […]

Vi söker konsult inom fysisk säkerhet för kund inom energisektorn – OBS. Tjänsten är tillsatt.

Uppdragsbeskrivning För att passa för uppdraget innebär det att konsulten ska ha god kunskap om fysisk säkerhet som berör arbetet. Fysisk säkerhet innefattar byggnadstekniska, mekaniska samt tekniska säkerhetssystem så som inbrottslarm, passersystem, kameraövervakning samt brandfrågor. Vi ser denna roll som senior då frågorna bedöms vara breda och komplexa och där den fysiska säkerheten ska anpassa […]